Zdroje

Zde naleznete často používané texty nebo odkazy:

  • Františkánské prameny – obsaženy jsou zejména Františkovy dopisy a jiné dokumenty, dále jeho životopisy a legendy. Máme možnost z nich čerpat při rozjímání spojených duchovních témat. Elektornická podoba pramenů umožňuje velice efektivní vyhledávání.
  • Řehole SFŘ – v dokumentu jsou kromě naší řehole také konstituce (závazné podrobnější pokyny pro fungování jednotlivých institucí řádu, včetně místních bratrských společenství) a Rituál, který upravuje obřady v rámci různých pravidelných i mimořádných událostí v řádu.
Reklamy